le Menu Catalan

27 €

Esquixade de morue
ou
Embutits Catalans
***
Escargots à la llauna
ou
Moules gratinées à l'aïoli
***
     La Morue gratinée à l'aïoli
ou
La Galte de porc braisée
***
     El Català (gelat de turron i ratafia)
ou
Pastis de nata i yema cremada.